SpeakersSpeaker Coaching Clinic Pro Dev 2011

Speaker IAMPI kesetaraan kontrak

Speaker LKPP pembentukan arbitrase 2011

Speaker LKPP pembentukan arbitrase 2011

Speaker Training Adm Kontrak (Adhi) 2009

Speaker UUJK-WikaBeton 2000

Back>